Gongyo Prayer1

Myô hô ren ge kyô.  Hôben pon. Dai ni. Niji seson. Jű sanmai. Anjô ni ki. Gô sharihotsu. Sho- but^chi-e. Jinjin muryô. Go chi-e-mon. Nange nannyű. Issai shômon. Hyaku-shi-butsu. Sho …


Read more...